Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

danych osobowych w związku z usługą konsultacyjną oraz uczestnictwem w szkoleniach w ramach działalności

Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest również niezbędne w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w szkoleniu.

 

Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Panią/Pana Politechnice Krakowskiej w związku z prowadzeniem przez Politechnikę Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia (HPK Polska Płd.-Wsch.) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozowju.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Krakowskiej jest możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.

Centrum Transferu Technologii (CTT PK), ramach którego prowadzony jest Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia, jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia udzielenia konsultacji oraz uczestnictwa w szkoleniu, a także, w celach: komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją szkolenia, przesłania materiałów, dokumentacji szkolenia, w tym sporządzenia listy uczestników, celach związanych ze sprawozdawczością do instytucji finansujących wydarzenie oraz archiwizacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane nam przez Panią/Pana podczas rejestracji i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w oparciu o zgodę wyrażoną podczas rejestracji.

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu przetwarzania lub do chwili wycofania zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji projektowej lub finansowo-księgowej, archiwizacji, a także w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku szkoleń finansowanych z publicznych źródeł zewnętrznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi dysponowanie tymi środkami.

 

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej, publicznym instytucjom finansującym działalność Politechniki Krakowskiej, a także organom lub instytucjom Unii Europejskiej oraz profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Politechniki Krakowskiej specjalistyczne usługi wymagające dostępu do danych.

 

W celu organizacji szkoleń Politechnika Krakowska korzysta z serwisu ClickMeeting należącego do ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku /80-387/, ul. Arkońska 6/A4, KRS 0000604194. Pani/Pana dane osobowe takie jak adres email lub podane podczas logowania imię i nazwisko będą przechowywane w ramach konta Politechniki Krakowskiej
w serwisie ClickMeeting.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach serwisu ClickMeeting znajdą Państwo pod adresem:

https://clickmeeting.com/pl/legal

 

Uprawnienia

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu prawami:

 

1)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: rpk@transfer.edu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2)    prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym nie będą podlegały  profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych (rozumianych jako państwa lub podmioty spoza EOG).

 

 

 


Poleć znajomym:
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business