Poloneza czas zacząć

2015-06-26 12:09:46
POLONEZ – nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki.

Miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Nauki otworzy we wrześniu nowy konkurs POLONEZ, którego celem będzie sfinansowanie staży badawczych naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach - zarówno ośrodkach akademickich, jak i pozaakademickich. Czas trwania stażu to 12 lub 24 miesiące, w trakcie jego trwania naukowiec będzie miał zapewnione atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 9760 PLN netto (pensja +dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania) oraz środki finansowe na prowadzenie badań - grant badawczy. Natomiast instytucja przyjmująca naukowca otrzyma koszty pośrednie z tytułu realizacji stażu w wysokości 20% od wartości projektu stażysty.

Oprócz prowadzenia badań podstawowych, naukowiec będzie mógł dodatkowo skorzystać z pakietów szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje naukowca, oferowanych przez NCN.

 

Kto może ubiegać się ośrodki z programu POLONEZ:

Doświadczeni naukowcy ze stopniem doktora (lub 4 lata doświadczenia badawczego), którzy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (15 września 2015 r.) nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Projekt POLONEZ uzyskał dofinansowanie wysokości prawie 6 mln euro z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – działanie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) MSCA.

 

Konkurs zostanie otwarty 15 września 2015.

Więcej informacji znajdą Państw pod następującym linkiem:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-24-zapowiedz-polonez1

 

Działanie Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) jest obecnie otwarte. Szczegóły poniżej.

 

Konkurs COFUND zakłada dofinansowanie do 50% (maksymalnie 10mln euro) nowych lub już istniejących, międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów grantowych. Budżety projektów musza zostać pokryte ze środków własnych instytucji lub innych źródeł.

W konkursie wyróżnione są dwa rodzaje programów:

O dofinansowanie mogą się starać wszystkie typy instytucji (zarówno z sektora akademickiego jaki i nieaakademickiego) z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz stowarzyszone z Horyzontem 2020. Partnerami w projekcie mogą być instytucje z całego świata. Naukowiec ubiegający się o udział w projekcie, może być dowolnej narodowości i kraju pobytu. Program musi być realizowany zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych.

 

Całkowity budżet konkursu 80 mln euro.

Termin składania wniosków: 01.10.2015 do godziny 17 czasu brukselskiego.


Kontakt:

mgr inż. Dorota

mgr inż. Dorota Markiewicz - Roszak

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business