Dziedzictwo kulturowe – bezpłatny dostęp do laboratoriów

2015-08-28 11:07:11
Europejski projekt IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage) ogłosił konkurs dla naukowców zainteresowanych dostępem do najwyższej klasy laboratoriów działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Ogólne zasady kwalifikowalności

Dostęp do laboratoriów jest bezpłatny dla grup użytkowników (User Groups) z państw członkowskich UE, państw stowarzyszonych oraz państw rozwijających się, pod warunkiem zagwarantowania, że wyniki projektu zostaną upublicznione.

Grupy użytkowników mogą ubiegać się o dostęp do bezpłatnego korzystania z infrastruktury laboratoryjnej w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • Lider grupy oraz większość jej członków pracuje w instytucji/MŚP z siedzibą w kraju członkowskim UE, kraju stowarzyszonym lub kraju rozwijającym się;
  • Lider grupy oraz jej większość członków pracuje w instytucji/MŚP znajdującej się w kraju innym niż kraj w którym znajduje się laboratorium;
  • Grupa jest uprawniona do upowszechniania nowej wiedzy, która została utworzona w czasie trwania projektu.

 

Proces selekcji aplikujących do konkursu

Dostęp jest udzielany na podstawie złożonych wniosków, które będą rozpatrywane i oceniane przez międzynarodowych ekspertów (Peer Review Panel) z dziedziny ochrony i badań naukowych dziedzictwa kulturowego, niezależnych od IPERION CH. Wybór opiera się przede wszystkim na jakości naukowej aplikujących.

 

Obowiązki użytkowników

Lider grupy zobowiązany jest do:

  • Stworzenia raportu podsumowującego (Project Summary Report ), zawierającego rezultaty projektu. W raporcie powinny zostać wymienieni wszyscy naukowcy, którzy byli zaangażowani w projekt oraz nazwa laboratorium, z którego korzystano. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej IPERION CH oraz udostępniony Komisji Europejskiej.
  • Uzupełnienia kwestionariusza (User Group Questionnaire) dostępnego on-line: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RIsurveyUSERS
  • Opublikowania rezultatów projektu w literaturze otwartego dostępu z wyszczególnieniem o otrzymaniu finansowania projektu z programu Horyzont 2020: "Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged".

 

Jak aplikować?

Wnioski mogą być kierowane w obrębie trzech platform: ARCHLAB, FIXLAB i MOLAB. Aplikować można samodzielnie poprzez formularze dostępne na stronie organizatora. Szczegóły  oraz sposób aplikacji do poszczególnych platform dostępne na stronach:

 

Wnioski konkursowe można składać do 15 września br. Budżet projektu pokrywa koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Irena Śliwińska

sliwinska@transfer.edu.pl

tel: +48 12 628 25 88

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business