Komercjalizacja

ZAKOŃCZYŁEŚ BADANIA, STWORZYŁEŚ ROZWIĄZANIE?

Zgłoś wynik swojej pracy na Politechnice Krakowskiej

 

Pamiętaj! Zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi (zaktualizowanym 26 kwietnia 2017r.), Pracownik PK niezwłocznie po stworzeniu wyniku powinien powiadomić o tym PK poprzez złożenie kompletnej dokumentacji wyniku w CTT PK.

Żeby dokonac zgłoszenia wyniku należy:

 

Gdy zapadnie decyzja Prorektora ds. Nauki o komercjalizacji i sposobie ochrony wyniku, Zespół Rzeczników Patentowych pomoże zabezpieczyć prawnie wyniki Twojej pracy poprzez ochronę know-how lub zgłoszenie patentowe.

 

*UWAGA: W przypadku gdy dochodzi do zgłoszenia wyniku którego twórcą lub współtwórcą jest osoba nie zatrudniona na PK (np. student lub doktorant) należy wraz z dokumentacją zgłoszenia wyniku przedatwić umowę przeniesienia praw do uzyskania patentu

 

*UWAGA: W przypadku gdy dochodzi do zgłoszenia wyniku którego współtwórcą jest osoba zatrudniona w innej Instytucji (np. inny Uniwersytet czy Politechnika) należy wraz z dokumentacją zgłoszenia wyniku przedatwić umowę o współwłasności prawa do patentu

 

WAŻNE od dnia 31 grudnia 2016 r.: Informacja w sprawie zmian ustawowych dotyczących komercjalizacji wyników powstałych na uczelni

 

 

Przydatne pliki


Zobacz również:

Ścieżki komercjalizacji na Poliechnice Krakowskiej

FAQ - dot. własności intelektualnej i komercjalizacji

Inkubator Innowacyjności +


Pobierz:

Kontakt:

Pełka-Rębalska

Pełka-Rębalska Urszula

tel.: +48 12 628 25 42
Zobacz opis
Paluch

Paluch Izabela

tel.: +48 12 628 25 42
Zobacz opis
Oleksy

Oleksy Krzysztof

tel.: +48 12 628 25 27
Zobacz opis
Marek

Marek Marlena

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
Poleć znajomym: