Sukcesy PK w programie TOP 500 Innovators

2013-03-21 09:00:35
Czworo pracowników Politechniki Krakowskiej znalazło się w gronie finalistów trzeciej edycji prestiżowego programu rządowego "TOP 500 Innovators".

Dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr inż. Joanna Ortyl (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr Szymon Łukasik (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/Polska Akademia Nauk) oraz mgr Krzysztof Oleksy (Centrum Transferu Technologii PK) wyruszą na dwumiesięczne staże do najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego. Będą szkolić się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów.

W czasie staży uczestnicy programu przyglądają się też działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz wzbogacają swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych. Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 116 finalistów trzeciej edycji „Top 500 Innovators”, reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski.

W kwietniu 80 uczestników trzeciej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators” wyruszy na dwumiesięczny staż do najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego. Program wyposaża uczestników w unikalne kompetencje, pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane na potrzeby odbiorców z założeniem docelowego wprowadzenia produktu badań na rynek.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do czołowych ośrodków naukowych i badawczych świata. 160 uczestników dwóch dotychczasowych edycji programu odbyło go w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej.

Finalistką II edycji TOP 500 Innovators jest mgr Izabela Paluch z Centrum Transferu Technologii PK.

Więcej informacji nt. programu Top 500 Innovators na stronie www.nauka.gov.pl

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również