Pobierz formularz zgłoszeniowy na wydarzenie:

Warsztaty:

Instrument dla MSP w ramach Horyzont 2020 - Jak przygotować dobry wniosek projektowy.

25.01.2019 godz. 9:45 - 14:00
W pobranym dokumencie z formularzem znajdą się informacje o terminie zgłoszeń oraz o możliwych sposobach przesyłania do nas formularza.

Kim jesteś?

Wybierz (kliknij) jedną z opcji poniżej.
< powrót