Pobierz formularz zgłoszeniowy na wydarzenie:

Szkolenie:

Naukowiec + Przedsiębiorca = Sukces - wspólne projekty B+R

13.11.2018 godz. 10:00 - 13:00
W pobranym dokumencie z formularzem znajdą się informacje o terminie zgłoszeń oraz o możliwych sposobach przesyłania do nas formularza.

Kim jesteś?

Wybierz (kliknij) jedną z opcji poniżej.
< powrót