Fulbright Specialist Program - możliwość goszczenia amerykańskich specjalistów

2018-10-12 13:19:11
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów różnych dziedzin naukowych.

Fulbright Specialist Program zakłada możliwość goszczenia specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.


Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

O wizytę Specjalisty mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

 

Ogłoszenie wyników konkursu: 6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

 

Czas trwania stypendium: 14-42 dni (dni kalendarzowych)

 

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:

  • zakwaterowania
  • wyżywienia
  • podróży krajowych

 

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 14 listopada 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

.

  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i odesłać go w wersji elektronicznej (w formacie word) na adres koordynatora programu do 14 listopada 2018 r.
  2. Papierową wersję formularza, podpisaną przez władze jednostki zapraszającej (dyrektor, kierownik, dziekan, prodziekan, rektor, prorektor lub kanclerz) należy przesłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta. również do 14 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (https://fulbright.edu.pl/specialist/)

Wniosek jest dostępny na powyższej stronie stronie oraz pod linkiem => Pobierz

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business